YAYIN KURULU
Editör / Editor in Chief
Prof. Dr. Mehmet HABERAL
Yardımcı Editörler / Associate Editors
Prof. Dr. Hakan ÖZKARDEŞ
Prof. Dr. Gökhan MORAY
Yayın Kurulu / Editorial Board
Prof. Dr. Nur ALTINÖRS
Başkent Üniversitesi, ANKARA
Prof. Dr. Kenan ARAS
Başkent-Hacettepe Üniversitesi,
ANKARA
Prof. Dr. Sait AŞLAMACI
Başkent Üniversitesi, ANKARA
Prof. Dr. Yüksel BOZER
Emekli Öğretim Üyesi
Prof. Dr. Füsun Öner EYÜPOĞLU
Başkent Üniversitesi, ANKARA
Prof. Dr. Hüseyin GÜLAY
Dokuz Eylül Üniversitesi, İZMİR
Prof. Dr. Akgün HİÇSÖNMEZ
Başkent Üniversitesi, ANKARA
Prof. Dr. Munci KALAYOĞLU
Memorial Hastanesi, İSTANBUL
Prof. Dr. Hamdi KARAKAYALI
Başkent Üniversitesi, ANKARA
Prof. Dr. Zeynep KAYHAN
Başkent Üniversitesi, ANKARA
Prof. Dr.Haldun MÜDERRİSOĞLU
Başkent Üniversitesi, ANKARA
Prof. Dr. Emin Alp NİRON
Başkent Üniversitesi, ANKARA
Prof. Dr. Namık ÖZBEK
Başkent Üniversitesi, ANKARA
Prof. Dr. Nurhan ÖZDEMİR
Başkent Üniversitesi, ANKARA
Prof. Dr. Özgür ÖZYILKAN
Başkent Üniversitesi, ANKARA
Prof. Dr. Ümit SAATÇİ
Başkent Üniversitesi, ANKARA
Prof. Dr.Kamil SERDENGEÇTİ
Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, İSTANBUL
Prof. Dr. Feride İffet ŞAHİN
Başkent Üniversitesi, ANKARA
Prof. Dr. Ertan TATLICIOĞLU
Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi, ANKARA
Prof. Dr. Suna TÜRKOĞLU
Başkent Üniversitesi, ANKARA
Prof. Dr. Gülşen YAKUPOĞLU
Akdeniz Üniversitesi, ANTALYA
Doç. Dr. Hasan YERSİZ
University of California
LOS ANGELES - U.S.A
Prof. Dr. Turgut ZİLELİ
Başkent Üniversitesi, ANKARA
Sorumlu Yazı İşleri Müdürü / Managing Editor
Reşat YAZICI
Yayın Sorumlusu
Prof. Dr. Hakan ÖZKARDEŞ
Yayına Hazırlayan
Başkent Üniversitesi Basın Yayın Bürosu
Başar Özgürbüz - Rahşan Sakaoğlu
Sahibi / Publisher
Başkent Üniversitesi adına / On Behalh of Başkent Üniversity
Prof. Dr. Mehmet HABERAL

Copyright © Baskent University Hospital 2004. Printed in Turkey. All Rights Reserved.