GÜNCEL SAYI

Cilt:20, Sayı:1, Ocak 2009

1

...

Klinik Çalışma

Hemodiyaliz Hastalarında Ruhsal Sorunlar; Yaşam Kalitesi ve Yordayıcı Faktörler

A. Sağduyu, N. Özdemir

Yayınlanma Tarihi : Ocak 2009


10

...

Klinik Çalışma

Hemodiyaliz ve Periton Diyalizi Programında Olan Hastalarda Nonoklüziv Mezenterik İskemi: Bilgisayarlı Tomografi Bulguları

C. Başaran, F. Y. Dönmez, S. O. Bölükbaşı, N. Ç. Tarhan, F. Karakayalı

Yayınlanma Tarihi : Ocak 2009


17

...

Klinik Çalışma

Koroner After Cerrahisi Sonrası Erken Dönemde Obezitenin Rolü

C. Vuran, C. Çakalağaoğlu, Ö. Kantarcı, B. Yiğiter

Yayınlanma Tarihi : Ocak 2009


22

...

Klinik Çalışma

Bir Merkezde Tiroid Papiller Mikrokarsinom Görülme Sıklığı ve Ameliyat Öncesi Tetkiklerin Tanısınal Değeri

E. Karagülle, E. Türk, E. Ayvazoğlu Soy, S. Pehlivan, A. Tolu, G. Moray

Yayınlanma Tarihi : Ocak 2009


29

...

Derleme

Difüz Parankimal Akciğer Hastalıklarında Epidemiyoloji

S. Sarınç Ulaşlı, Ş. Akçay

Yayınlanma Tarihi : Ocak 2009


34

...

Olgu Sunumu

Yanığa Bağlı Marjolin Ülser; Olgu Sunumu ve Literatür İncelemesi

A. Ezer, S. Yıldırım, T. Canpolat, A. Parlakgümüş, K.Çalışkan, K. Kavak, M.Haberal

Yayınlanma Tarihi : Ocak 2009


38

...

Düzeltilmiş makale ilk basım Cilt/Vol:19 Sayı/Number: 2 MAYIS/MAY 2008

Tütün Üzerine Aşılanmış Domates Meyve ve Yapraklarında Nikotin Miktarı Değişimi

A. Ersayın Yaşınok, F. I. Şahin, F. Eyidoğan, M. Kuru, M. Haberal

Yayınlanma Tarihi : Ocak 2009


Görüntülenen Kayıt:1 - 7, Toplam Kayıt:7, Toplam Sayfa:1
[1]

Copyright © Baskent University Hospital 2004. Printed in Turkey. All Rights Reserved.