ARŞİV

Cilt:19, Sayı:1, Ocak 2008

1

...

Klinik Çalışma

Normal Fonksiyon Gösteren Nakil Karaciğerlerde Çok Erken Dönem Kan Akım Değişiklikleri

İ. Işıklar, M. Haberal

Yayınlanma Tarihi : Ocak 2008


6

...

Klinik Çalışma

Kronik Karaciğer Yetmezliği Olan Hastaların Sağ Ventrikül Sistolik ve Diyastolik Fonksiyonlarının Değerlendirilmesi

B. Pirat, A. Yıldırır, V. Şimşek, S. Eroğlu, H. Ünal, H. Müderrisoğlu

Yayınlanma Tarihi : Ocak 2008


11

...

Klinik Çalışma

Türk Çocuklarında Üriner Sistem Taşlarının Metabolik Değerlendirmesi

U.S. Bayrakcı, O. Sakallıoğlu, M. Bakkaloğlu, R. Topaloğlu, S. Özen, N. Beşbaş, A. Bakkaloğlu

Yayınlanma Tarihi : Ocak 2008


15

...

Klinik Çalışma

Ailevi Akdeniz Ateşi (AAA)’li Çocuklarda Yeni Bir Atak Göstergesi Olarak Adrenomedullin

S. Kalman, O. Sakallıoğlu, A. Doğru, F. Gök

Yayınlanma Tarihi : Ocak 2008


19

...

Klinik Çalışma

Akut Derin Ven Trombozlarında Ambulatuvar Düşük Molekül Ağırlıklı Heparin Tedavisi İle Unfraksiyone Heparin İnfüzyon Uygulamasının Karşılaştırılması

T. H. Akay, E. Aslım, S. Özkan, B. Gültekin, S. Özçobanoğlu, A. Ecevit, İ. Akkaya, U. Yörüker, A. Sezgin

Yayınlanma Tarihi : Ocak 2008


Görüntülenen Kayıt:1 - 5, Toplam Kayıt:10, Toplam Sayfa:2
[1][2]Sonraki Sayfa>>>

Copyright © Baskent University Hospital 2004. Printed in Turkey. All Rights Reserved.